REHABILITACIÓ INTEGRAL ENTRE MITGERES A CIUTAT VELLA

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Carme 10, Barcelona

Arquitecte B3 arquitectura

Tasques  Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, Control de Qualitat, Amidaments i pressupost
  • Filed under: habitatge plurifamiliar, rehabilitació