REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL PER ALUMINOSI A LES CORTS

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Rocafort 188, Barcelona

Arquitecte Òscar Frago Vallecillos

Tasques  Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, i Control de Qualitat
  • Filed under: habitatge plurifamiliar, rehabilitació