Vivenda plurifamiliar entre mitgeres a Ciutat Vella

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Carme12, Barcelona

Arquitecte  Lluís Vives i Laia Vives 

Tasques Direcció d’Execució, Coordinació de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, i Seguiment Econòmic
  • Filed under: habitatge plurifamiliar, rehabilitació