REHABILITACIÓ TOTAL DE FAÇANA A SARRIÀ-SANT GERVASI

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Johann Sebastian Bach 5-5bis, Barcelona

Arquitecte  Projecte propi

Tasques  Projecte, Direcció d’obra, Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, i Control de Qualitat
  • Filed under: habitatge plurifamiliar, rehabilitació