REHABILITACIÓ I REMUNTA D’EDIFICI EN CANTONADA A LES CORTS

← Back to the Portfolio
Emplaçament  Av.Madrid 23-25, Barcelona

Arquitecte Dt6 arquitectes

Tasques  Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, Control de Qualitat, Amidaments i pressupost
  • Filed under: habitatge plurifamiliar, rehabilitació