HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CANOVELLES

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Osona, Canovelles

Arquitecte Exearquitectura

Tasques  Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, Control de Qualitat, Amidaments i pressupost
  • Filed under: habitatge unifamiliar