92 HABITATGES A SANT CUGAT

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Mare de Déu del Roser 37-39 – Sant Cugat del Vallès

Arquitecte  Urgell arquitectes sl

Tasques  Direcció d’Execució, Coordinació de seguretat i salut, Control de costos, Amidaments i pressupost, Estudi de seguretat i salut, Programa de control de qualitat
  • Filed under: habitatge plurifamiliar