7 habitatges i aparcament al carrer Muntanya de Barcelona

← Back to the Portfolio
Emplaçament  C/Muntanya 44-46, Barcelona

Arquitecte  Oriol Pujol

Tasques  Direcció d’Execució, Control de Qualitat
  • Filed under: habitatge plurifamiliar